Hjem

Natur-Aktiviteter.dk

Friluftsliv

Skal forstås som ”Ikke motoriseret færdsel i naturen i/med/af naturen” citat af forfatter Ib Ivar Dahl. Dvs. lejrliv, at finde og tilberede spiselige planter i naturen, brug af kort og kompas, lav dit eget grej og fiskeri.

Adventure

Det er f.eks. holdkonkurrence i naturen på tid. Kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer som f.eks. selverkendelse, overblik, kreativitet, samarbejde, Tillid til andre, dialog og selvbevidsthed. Vi har valgt aktiviteter, der ikke kræver en instruktøruddannelse som f.eks. orienteringsløb, adventure race, mountainbike, rebbane og teambuilding.

Naturfag

Her ligger vægten på oplevelser og forundringsaktiviteter med vidensindhold indenfor zoologi, botanik og naturtyper så som skov, strand, eng, hede, by og kulturlandskaber.

Faglige overvejelser

Der bliver lagt vægt på, at aktiviteterne ikke kræver en instruktør uddannelse. Vi vil på vores hjemmeside bruge tekst, billeder og video til at illustrere aktiviteterne både visuelt og auditivt. Dette gør vi for at tilgodese den størst mulige målgruppe. Vi vil gerne favne alle aldersgrupper, men dog skal alle aktiviteter ikke favne alle aldersgrupper. Aktiviteterne skal selv tilpasses aldersgruppen for de elever man skal undervise.

 

Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Vi vil gennem arbejde med specialet berøre forskellige pædagogiske virkemidler og problemstillinger, hvad kræver det f.eks. af tilrettelæggelse at være ude i naturen, på hvilke måder kan man lave udeskole med faglighed, socialitet og fysisk aktivitet som sigte, hvordan kan man indarbejde forskellige læringsstile i udeaktiviteter.

 

Vi vil være praktisk orienteret, det er vigtigt med ”hands on”, ”learning by doing”, at have afprøvet alt på egen krop, og ikke nøjes med tekstinspiration, alt skal kunne rumme både det tekstmæssige, det visuelle og det auditive. Gruppens medlemmer har på flere områder solide forkundskaber, derfor vil vi bruge en høj grad af vidensdeling.

 

 

Speciale 2014 på Den Frie Lærerskole